Yhtiö

LIMINGAN VESIHUOLLON TOIMINTA

Yhtiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla toimien rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vedenhankintalaitosta vesijohtoveden hankkimiseksi ja jakamiseksi suoraan kuluttajille Limingan ja Tyrnävän kunnan Temmeksen kylässä sekä Rantsilan kunnan pohjoisosassa, sekä viemärilaitosta viemäriveden poisjohtamiseksi ja puhdistamiseksi sellaisin ehdoin, että vesijohdon ja viemärin käyttö elvyttää alueen tuotannollista toimintaa ja lisää sen hyvinvointia.

TIETOA JÄTEVEDESTÄ

Limingan Vesihuolto Oy:llä on viemäriverkostoa n. 130 km.

Limingan Vesihuolto Oy huolehtii Limingan ja Temmeksen alueen viemäröinnistä. Kerätyt jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lakeuden Keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo puhdistaa Kempeleen, Limingan, Oulunsalon, Tyrnävän, Temmeksen ja Lumijoen ja Hailuodon jätevedet.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:llä on syksyllä 1996 valmistunut puhdistamo Kempeleessä. Puhdistamolla käsiteltävä vesimäärä on keskimäärin n. 4200 m3/vrk.

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy puhdistaa jäteveden tehokkaasti biologis-kemiallisesti.

TIETOA VEDESTÄMME

Limingan Vesihuolto Oy:n jakama vesi on kokonaan pohjavettä.

Vedenottamot:

 • Siikajoen Vartinvaaran alueella
 • Kaksi Järvitalolla, Kestiläntien varrella
 • Foudilan ottamo Limingassa
 • Monttu, Aarnio ja Kukkala Rantakylä-Virkkulan alueella

Vettä jaetaan kuluttajille n. 500 000 m3 vuodessa:

 • Kotitalouksille 84%
 • Muille 16%
 • Asiakkaita n. 3500 kpl ja kuluttajia n. 10500.
 • Kulutus per asukas n. 140l / vrk.
 • Vesijohtoverkostoa 390km.

VETEMME LAATU

Toimittamamme vesi on laadultaan hyvää ja täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset.

 • Ph — 7,2
  • juomaveden laatuvaatimus 6,5-9,5
 • Kovuus — 0,34 mmol/l 1,68d (pehmeä)
  • ei vaatimusta
 • Rauta — 0,02 mg/l
  • juomaveden laatuvaatimus 0,2 mg/l
 • Mangaani — 0,02 mg/l
  • juomaveden laatuvaatimus < 0,05 mg/l
 • Nitraatti — 0,09 mg/l
  • juomaveden laatuvaatimus < 25 mg/l
 • Väri — täysin kirkas
  • juomaveden laatuvaatimus < 15 mg/lPt

YLEISET TAVOITTEET

Kehittää pohjavesivarojen ja ympäristön suojelua saastumista vastaan omalla toimialueella yhteistyössä naapurilaitosten kanssa.

Pitää mahdollisimman alhaiset kulutus- ja liittymismaksut toimintaedellytyksiä heikentämättä. (rakentaminen, kunnossapito ja saneeraus)

Kehittää vesihuollon palveluja asiakkaille entistä joustavammaksi ja toimenkuvan mahdollinen laajentaminen vesihuoltoon liittyviin toimintoihin.

Kehittää yhteistyötä eri laitosten, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen, Pohjois-suomen Vesivaliokunnan ja ym. yhteistyökumppaneiden kanssa.