Vesijohto & viemäröinti

ASEMAKAAVA-ALUEET

VESIJOHTO JA JÄTEVESIVIEMÄRI

Liittämiskohta ja vastuualueen raja kiinteistölle on tontin raja.

Laitos vastaa vesijohdon ja viemärin rakentamisesta tontin rajalle sisältäen talokohtaisen katusulkuventtiilin. Liitostyön talojohdoille tontin rajalla tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

Vesimittarin asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen sekä huoltoauton km maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittarin kustantaa laitos. Vanhoilla liittyjillä vesimittarin omistus siirtyy laitokselle vesimittarin vaihdon yhteydessä. Tarvittaessa uusittavat vesimittarin sulkuventtiilin, takaiskuventtiilin, liitoskappaleet ja tarvikkeet asennuksineen kustantaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.

Rakennusaikainen vesi pientalolle johdetaan rakennetun johdon kautta. Rakennusaikaista vettä ei mitata eikä laskuteta. Vesilaskutus alkaa mittarin asennuksesta.

HULEVESIVIEMÄRI

Niillä alueilla, missä on järjestetty hulevesiviemäröinti.

Liittämiskohta ja vastuualueen raja kiinteistölle on tontin raja.

Laitos vastaa hulevesiviemärin rakentamisesta tontin rajalle. Liitostyön talojohdoille tontin rajalla tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

HAJA-ASUTUSALUEET

VESIJOHTO

Liittämiskohta ja vastuualueen raja kiinteistölle on jakeluvesijohto (laitoksen yleinen johto, runkojohto). Tonttijohdon liitostyön runkojohtoon tarvikkeineen tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan, tonttijohdon rakentamisen tarvikkeineen kustantaa liittyjä. Talosulkuventtiilin ja liitossatulan tai t-haaran kustantaa laitos. Laitos voi myöhemmin tarvittaessa lunastaa kiinteistön tonttijohdon tai sen osuden, korvaamalla tonttijohdon omistajalle alkuperäiset rakentamiskustannukset, vähennettynä tarvikkeista ikähyvitys. Lunastettu talojohto tai sen osuus muuttuu tällöin runkojohdoksi jonka kunnossapidosta vastaa laitos.

Vesimittarin asenukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittarin kustantaa laitos.

Vanhoilla liittyjillä vesimittarin omistus siirtyy laitokselle vesimittarin vaihdon yhteydessä. Tarvittaessa uusittavat vesimittarin sulkuventtiilin, takaiskuventtiilin, liitoskappaleet ja tarvikkeet asennuksineen kustantaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.

JÄTEVESIVIEMÄRI

Liittämiskohta on mahdollinen runkoviemärijohto, paineviemäri tai viemärikaivo.
Tonttijohdon liitostyön runkojohtoon tarvikkeineen tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

Liittyjä kustantaa:

 • Tonttijohdon rakentamisen tarvikkeineen
 • Talosulkuventtiilin asennuksen

Laitos kustantaa:

 • Talosulkuventtiilin
 • Liitossatulan tai y-haaran

Laitos voi myöhemmin tarvittaessa lunastaa kiinteistön tonttijohdon tai sen osuuden, korvaamalla tonttijohdon omistajalle alkuperäiset rakennuskustannukset, vähennettynä tarvikkeista ikähyvitys. Lunastettu talojohto tai sen osuus muuttuu tällöin runkojohdoksi jonka kunnossapidosta vastaa laitos.

VESIJOHDON JA VIEMÄRIEN KUNNOSSAPITO

Laitos vastaa:

 • Vastuualueen mukaisesta verkoston kunnossapidosta
 • Kiinteistön vesimittarin kunnossapidosta
 • Taloventtiilin uusimisesta (tarvittaessa)

Liittyjä vastaa:

 • Kiinteistön talosulkuventtiilinkaran ja karansuojaputken esillä olemisesta
 • Tonttijohdon kunnossapidosta
 • Mahdollisesti haittana olevista puuston, istutuksien tai rakennelmien poistamisesta ja uudelleen istutuksista

JÄTEVESIVIEMÄRIN KUNNOSSAPITO HAJA-ASUTUSALUEELLA

Laitos vastaa:

 • Runkoverkoston kunnossapidosta

Liittyjä vastaa:

 • Kiinteistökohtaisen tonttijohdon, talosulkuventtilin ja pumppaamon kunnossapidosta