Hinnasto

LIITTYMIS- JA PERUSMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Rakennuskohtaiset, paritalossa huoneistokohtaiset, liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan, paitsi haja-asutusalueen pienkiinteistön rakennuskohtainen liittymismaksu viemäriverkostoon. Kerrosalaa laskettaessa ei asuinrakennuksissa oteta huomioon lämmintä autotallia eikä autotallin yhteydessä olevaa lämmintä varastoa, mikäli sille ei ole suoraa sisäänkäyntiä päärakennuksesta.

Pienin mahdollinen liittymismaksu on perushinnan suuruinen eli vesijohtoon 998 €, jätevesiviemäriin 1523 € ja hulevesiviemäriin 750 €.

Haja-asutusalueen jätevesiviemärin pienkiinteistön liittymismaksu on 2100,00 €/rakennus/ paritalossa huoneisto.

LIITTYMISMAKSUT

HUOM! Liittymismaksuihin ei lisätä arvonlisäveroa!

VESIJOHTO

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset, omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 998 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 1 247 €
  • Yli 200m² — 1 497 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 1,59 € x muunnettu kerrosneliö

JÄTEVESIVIEMÄRI

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset, omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 1523 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 1903 €
  • Yli 200m² — 2284 €
  • Haja-asutusalue — 2100 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 2,23 € x muunnettu kerrosneliö

HULEVESIVIEMÄRI

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset,omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 750 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 937,50 €
  • Yli 200m² — 1 125 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 1,05 € x muunnettu kerrosneliö

LISÄLIITTYMISMAKSUT

Rakennuksen laajennuksen yhteydessä peritään lisäliittymismaksu hinnaston mukaisesti, jos laajennuksen kerrosala ylittää voimassa olevan sopimuksen kerrosalan. Liittymismaksuihin jotka eivät ole palautuskelpoisia lisätään arvonlisävero 24 %.

PERUSMAKSUT

HUOM! Hinnat sisältävät 24%:n arvonlisäveron!

VESIJOHTO

 • Vuosittainen perusmaksu omakoti- ja paritaloille:
  • 100m² tai alle — 55,19 € /v perushinta
  • 101m² – 200m² — 68,99 € /v
  • Yli 200m² — 82,78 € /v
 • Vuosittainen perusmaksu muille kiinteistöille:
  • 0,09 € / v x muunnettu kerrosneliö
 • Alamittari: kiinteistölle asennettavan alamittarin/toisen mittarin perusmaksu peritään mittarin koon mukaan:
  • DN15-DN20 — 55,19 €/vuosi
  • DN25 — 68,99 €/vuosi
  • DN32-DN40 — 82,78 €/vuosi

JÄTEVESIVIEMÄRI

 • Vuosittainen perusmaksu omakoti- ja paritaloille:
  • 100m² tai alle — 61,93 € / v perushinta
  • 101m² – 200m² — 77,41 € / v
  • Yli 200m² — 92,89 € / v
 • Vuosittainen perusmaksu muille kiinteistöille:
  • 0,10 € / v x muunnettu kerrosneliö

HULEVESIVIEMÄRI

 • Vuosittainen perusmaksu omakoti- ja paritaloille:
  • 100m² tai alle — 124,00€ / v perushinta
  • 101m² – 200m² — 155,00€ / v
  • Yli 200m² — 186,00€ / v
 • Vuosittainen perusmaksu muille kiinteistöille:
  • 0,17€ / v x muunnettu kerrosneliö

KÄYTTÖMAKSUT

 • Veden käyttömaksu 1,39 € / m³
 • Jäteveden käyttömaksu 1,90 € / m³
 • Veden litrahinta on 0,003 € eli 0,3 senttiä
 • Lasillinen raikasta pohjavettä maksaa noin 0,0006 € eli 0,06 senttiä

PALVELUMAKSUT

Hinta työaikana 7-16 

 • Venttiilin aukaisu / sulkeminen 43,40€ / kpl
 • Liitostyö (max 1h), liitostyön tarkastusmaksu
  • 55,80€ / kpl
  • 0,82 € / km
 • Vesimittarin asennus 41,34 € / kpl
 • Vesi- ja viemärin asennustyöt, vesijohdon sulatus ja viemärin aukaisutyöt
  • 43,40 € / h
  • 0,82 € / km
 • Viemärin aukaisu huuhtelijalla
  • 62,00 € / kpl
  • 0,82 € / km

Pienin mahdollinen perusmaksu vuodessa on perushinnan suuruinen:

 • Vesijohtoon 55,19 € / v
 • Jätevesiviemäriin 61,93€ / v
 • Hulevesiviemäriin 124,00 € / v

Perusmaksujen laskutus alkaa mittarin asennuksesta tai kun vuosi on kulunut liittymissopimuksesta

Viivästysmaksu 5,00 €

Vesi- ja viemärinasennustyöt tehdään tuntityönä + muut kulut

Muut hinnat tarjouksen mukaan

Huoltoauton km-korvaus 0,82 €/km

Putkenlevityskärryn vuokra 80,00 €/vrk

TIETOA KERTOIMISTA

Omakoti- ja paritalojen huoneistokohtaiset liittymismaksut ja perusmaksut on porrastettu kolmeen luokkaan:

 • 100m² tai alle — kerroin 1 x perushinta
 • 101m² – 200m² — kerroin 1,25 x perushinta
 • yli 200m² — kerroin 1,50 x perushinta

Liittymis- ja perusmaksut lasketaan seuraavan kaavan mukaan muille kuin omakoti- ja paritaloille:

(A x k) x €/m2, jossa

(A x k) = muunnettu kerrosala jossa A = rakennuksen kerrosala ja k = kiinteistötyypin mukainen kerroin

€/m2 = vesilaitoksen hinta muunnetulle kerrosalaneliölle.

Rivitalo — kerroin 5
Asuinkerrostalo — kerroin 5
Asuinliiketalo — kerroin 4
Liikerakennus — kerroin 3
Teollisuusrakennus 1 — kerroin 1
Teollisuusrakennus 2 — kerroin 3
Julkinen rakennus — kerroin 3
Maatalousrakennus, hevostalli — kerroin 4
Vapaa-ajan rakennus — kerroin 9

Teollisuusrakennus 1 tarkoittaa vain saniteettivettä kuluttavaa teollisuutta.

Teollisuusrakennus 2 tarkoittaa laitosta, jossa vettä käytetään saniteettikäytön lisäksi myös toiminnoissa, esim. pesuvetenä.

Erityiskuluttajien (esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus) ja laadultaan poikkeuksellista jätevettä tuottavien liittyjien osalta maksut määrätään tapauskohtaisesti.

HINTAESIMERKKI

Nelihenkinen perhe kuluttaa keskimäärin 160 m3 vettä vuodessa. Oletamme esimerkissä, että he asuvat omakotitalossa jonka kerrosala on välillä 100 – 200 m2.

Näin ollen veden vuotuiseksi hinnaksi muodostuu (ALV 24%):

Vesi 1,39 €/m3 x 160 m3 = 222,40 €
Jätevesi 1,90 €/m3 x 160 m3 = 304,00 €
Perusmaksu 146,40 €/vuosi
Yhteensä 672,80 €

Veden hinnaksi muodostuu verkoston kautta jaettuna ja myös pois vietynä 1,84 €/vrk.