Hinnasto

LIITTYMIS- JA PERUSMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennuksen kerrosalan mukaan, pois luettuna haja-asutusalueen pienkiinteistön liittymismaksu viemäriverkostoon.

Vesi- ja viemäriliittymismaksun perusteena on kiinteistöllä olevien kaikkien rakennusten rakennusluvan mukainen kerrosalojen summa. Esimerkiksi jos kiinteistöllä on asuinrakennus 145 kerrosala-m2 ja talousrakennus 40 kerrosala-m2, niin vesi- ja viemäriliittymismaksun perusteena on kerrosalojen summa 185 m2 riippumatta siitä, liitetäänkö molemmat tai vain toinen rakennuksista Limingan Vesihuolto Oy:n verkostoon.

Pienin mahdollinen liittymismaksu on perushinnan suuruinen eli vesijohtoon 1 147,70  €, jätevesiviemäriin         1 751,45 € ja hulevesiviemäriin 862,50 €.

Haja-asutusalueen jätevesiviemärin pienkiinteistön liittymismaksu on 2 426,50 €/rakennus/ paritalossa huoneisto. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

LIITTYMISMAKSUT

HUOM! Liittymismaksut ovat 1.1.2019 alkaen siirtokelpoisia. Näin ollen liittymismaksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

VESIJOHTO

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset, omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 1 147,70 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 1 434,50 €
  • Yli 200m² — 1 721,55 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 1,97 € x muunnettu kerrosneliö

JÄTEVESIVIEMÄRI

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset, omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 1 751,45 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 2 188,45 €
  • Yli 200m² — 2 626,60 €
  • Haja-asutusalue — 2 426,50 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 2,77 € x muunnettu kerrosneliö

HULEVESIVIEMÄRI

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset,omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 862,50 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 1 078,13 €
  • Yli 200m² — 1 293,75 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 1,61 € x muunnettu kerrosneliö

LISÄLIITTYMISMAKSUT

Rakennuksen laajennuksen yhteydessä peritään lisäliittymismaksu hinnaston mukaisesti, jos kiinteistölle rakennettavan uuden lämpimän rakennuksen tai olemassa olevan rakennuksen laajennuksen kerrosala ylittää voimassa olevan sopimuksen kerrosalan. Liittymismaksut, jotka ovat palautuskelpoisia, eivät ole arvonlisäverollisia.

PERUSMAKSUT

HUOM! Hinnat sisältävät 24%:n arvonlisäveron!

VESIJOHTO

 • Perusmaksu omakoti- ja paritaloille (huoneistokohtaiset) v. 2019:
  • 100 m² tai alle — 6,82 €/kk perushinta
  • yli 100 m² – 200 m² — 8,06 €/kk
  • yli 200 m² –   9,30 €/kk
 • Perusmaksu muille kiinteistöille:
  • 0,010 €/kk x muunnettu kerrosneliö
 • Alamittari: kiinteistölle asennettavan alamittarin/toisen mittarin perusmaksu peritään mittarin koon mukaan:
  • DN15-DN20 — 6,82 €/kk
  • DN25 — 8,06 €/kk
  • DN32-DN40 — 9,30 €/kk

JÄTEVESIVIEMÄRI

 • Perusmaksu omakoti- ja paritaloille:
  • 100 m² tai alle  6,70 €/kk (perushinta)
  • yli 100 m² – 200 m²  7,94 €/kk
  • yli 200 m² >   9,18 €/kk
 • Perusmaksu muille kiinteistöille:
  • 0,011 €/kk x muunnettu kerrosneliö

HULEVESIVIEMÄRI

 • Perusmaksu omakoti- ja paritaloille:
  • 100 m² tai alle  10,33 €/kk perushinta
  • yli 100 m² – 200 m²  12,90 €/kk
  • yli 200 m² > 15,50 €/kk
 • Perusmaksu muille kiinteistöille:
  • 0,015 €/kk x muunnettu kerrosneliö

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2019 alkaen

 • Veden käyttömaksu 1,39 €/m³
 • Jäteveden käyttömaksu 1,95 €/m³
 • Veden litrahinta on 0,003 € eli 0,3 senttiä
 • Lasillinen raikasta pohjavettä maksaa noin 0,0006 € eli 0,06 senttiä

PALVELUMAKSUT

Hinta työaikana 7-16 

Vesimittarin lukeminen

* 50,00 €/kpl

* 0,82 €/km

Venttiilin aukaisu / sulkeminen 62,00 €/kpl  ja huoltoauto 0,82 €/km

 • Liitostyö (max 1h), liitostyön tarkastusmaksu
  • 62,00 €/kpl
  • 0,82 €/km
 • Vesimittarin asennus 74,40 €/kpl
 • Vesi- ja viemärin asennustyöt, vesijohdon sulatus ja viemärin aukaisutyöt
  • 55,80 €/h
  • 0,82 €/km
 • Viemärin aukaisu huuhtelijalla
  • 62,00 €/kpl
  • 0,82 €/km

Pienin mahdollinen perusmaksu vuodessa on perushinnan suuruinen:

 • Vesijohtoon 6,82 €/kk
 • Jätevesiviemäriin 6,70 €/kk
 • Hulevesiviemäriin 10,33 €/kk

Työnjohto, valvonta, suunnittelu 86,80 €/h

Perusmaksujen laskutus alkaa mittarin asennuksesta tai kun vuosi on kulunut liittymissopimuksesta

Viivästysmaksu 5,00 €

Vesi- ja viemärinasennustyöt tehdään tuntityönä + muut kulut

Muut hinnat tarjouksen mukaan

Huoltoauton km-korvaus 0,82 €/km

Putkenlevityskärryn vuokra 80,00 €/vrk

Kiinteistön talojohdon koeponnistus  66,07 €/kpl

MUIDEN KIINTEISTÖJEN MAKSUT:

Liittymis- ja perusmaksut lasketaan seuraavan kaavan mukaan muille kuin omakoti- ja paritaloille:

(A x k) x €/m2, jossa

(A x k) = muunnettu kerrosala

A = rakennuksen kerrosala (EI liike ja teollisuusrak.)

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin

€/m2 = vesilaitoksen hinta muunnetulle kerrosalaneliölle.

Liittymismaksukertoimet:

Rivitalo, asuinkerrostalo 4

Asuinliiketalo 4

Julkinen rakennus 3

Maatalousrakennukset, hevostallit 4

Vapaa-ajan rakennus 9

Liike- ja teollisuusrakennus 1,5   A = asemakaavan mukainen rakennusoikeus (k-m²)

Perusmaksukertoimet:

Rivitalo, asuinkerrostalo 5

Asuinliiketalo 4

Liikerakennus 3

Teollisuusrakennus 1, 1

Teollisuusrakennus 2, 3

Julkinen rakennus 3

Maatalousrakennukset, Hevostallit 4

Vapaa-ajan rakennus 9

Teollisuusrakennus 1 tarkoittaa vain saniteettivettä kuluttavaa teollisuutta.

Teollisuusrakennus 2 tarkoittaa laitosta, jossa vettä käytetään saniteettikäytön lisäksi myös toiminnoissa, esim. pesuvetenä.

Erityiskuluttajien (esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus) ja laadultaan poikkeuksellista jätevettä tuottavien liittyjien osalta maksut määrätään tapauskohtaisesti.

HINTAESIMERKKI

Nelihenkinen perhe kuluttaa keskimäärin 160 m3 vettä vuodessa. Oletamme esimerkissä, että he asuvat omakotitalossa jonka kerrosala on välillä 100 – 200 m2.

Näin ollen veden vuotuiseksi hinnaksi muodostuu (ALV 24%):

Vesi 1,39 €/m3 x 160 m3 = 222,40 €
Jätevesi 1,95 €/m3 x 160 m3 = 312,00 €
Perusmaksu 192,00 €/vuosi
Yhteensä 726,40 €

Veden hinnaksi muodostuu verkoston kautta jaettuna ja myös pois vietynä 1,99 €/vrk.