Hinnasto

LIITTYMIS- JA PERUSMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:N LIITTYMISMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN

Kaikkien omakoti- ja paritalojen liittymismaksu määritetään kahteen taksaluokkaan asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden perusteella. Liittymät ovat siirtokelpoisia ja sisältävät alv 24 %.

Omakoti- ja paritalot Liittymismaksu Liittymismaksu
koko vesi jätevesi
≤ 300 m² 1494,20 2280,36
> 300 m² 1942,46 2690,80

Haja-asutusalueella käytetään korotettua liittymismaksua

Omakoti- ja paritalot Liittymismaksu Liittymismaksu
koko vesi jätevesi
≤ 300 m² 1945,56 2876,80
> 300 m² – 500 m² 2529,60 3739,84

Limingan Vesihuolto Oy:llä on kohteita, joihin on määritetty hinnastosta poikkeava alueellinen liittymismaksu. Kyseiset kohteiden tiedot ovat saatavissa Limingan Vesihuolto Oy:ltä pyydettäessä.

MUUT KIINTEISTÖT, vesilaitoksen hinta muunnetulle kerrosalaneliölle

Muut kiinteistöt Liittymismaksu €/m² (alv 24 %) Liittymismaksu €/m² (alv 0 %)
vesi 1,984 1,600
jätevesi 2,790 2,250
haja-asutusalueen vesi 2,604 2,100
haja-asutusalueen jätevesi 3,534 2,850

 

Pienin mahdollinen liittymismaksu on asemakaava-alueilla vesijohtoon 1494,20 € ja jätevesiviemäriin 2280,36 €. Haja-asutusalueella pienin mahdollinen liittymismaksu vesijohtoverkostoon on 1945,56 € ja jätevesiviemäriverkostoon 2876,80 €.

Mikäli samalle kiinteistölle rakennetaan useampi itsenäinen rakennus, peritään jokaisesta rakennuksesta oma, tämän taksan mukainen liittymismaksu. Itsenäisellä rakennuksella tarkoitetaan erillistä vesihuoltoverkkoon liitettävää rakennusta, joka rakennetaan itse kiinteistölle tai kiinteistöstä vuokraamalla tai muulla tavalla luovutetulle määräalalle.

 

VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKUSTANNUKSET

Viivästyskorko on voimassa oleva korkolain mukainen. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

LIITTYMISMAKSUT

HUOM! Liittymismaksut ovat 1.1.2019 alkaen siirtokelpoisia. Näin ollen liittymismaksut sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

HULEVESIVIEMÄRI

 • Liittymismaksut rakennuskohtaiset,omakoti- ja paritaloille huoneistokohtaiset:
  • 100m² tai alle — 862,50 € perushinta
  • 101m² – 200m² — 1 078,13 €
  • Yli 200m² — 1 239,75 €
 • Liittymismaksut muille kiinteistöille:
  • 1,61 € x muunnettu kerrosneliö

LISÄLIITTYMISMAKSUT ennen 1.1.2020 tehtyihin liittymissopimuksiin

Rakennuksen laajennuksen yhteydessä peritään lisäliittymismaksu hinnaston mukaisesti, jos kiinteistölle rakennettavan uuden lämpimän rakennuksen tai olemassa olevan rakennuksen laajennuksen kerrosala ylittää voimassa olevan sopimuksen kerrosalan. Liittymismaksut, jotka ovat palautuskelpoisia, eivät ole arvonlisäverollisia.

PERUSMAKSUT

HUOM! Hinnat sisältävät 24%:n arvonlisäveron!

VESIJOHTO

Alin perittävä perusmaksu sekä vedelle, että jätevedelle on 9,24€/kk ( sis alv 24)

* Perusmaksut omakoti- ja paritaloille (huoneistokohtaiset) v. 2021

  *   9,24 €/kk (sis. alv. 24%)

* Perusmaksut muille kiinteistöille:

* 0,011882 €/kk x muunnettu kerrosneliöt v. 2021 (sis. alv 24%)

 • Alamittari: kiinteistölle asennettavan alamittarin/toisen mittarin perusmaksu peritään mittarin koon mukaan:
  • DN15-DN20 — 8,711 €/kk v. 2020   9,24 €/kk v. 2021
  • DN25 — 15,50 €/kk v.2020                16,43 €/kk v. 2021
  • DN32-DN40 — 23,72 €/kk v. 2020   24,65 €/kk v. 2021

JÄTEVESIVIEMÄRI

* Perusmaksut omakoti- ja paritaloille (huoneistokohtaiset) v. 2021

*  9,24 €/kk (sis. alv 24%)

* Perusmaksu muille kiinteistöille:

  • 0,011882 €/kk x  muunnettu kerrosneliöt v. 2021 (sis. alv 24%)

HULEVESIVIEMÄRI

 • Limingan Vesihuolto Oy on päättänyt olla perimättä huleveden perusmaksuja 1.1.2020 alkaen.
  • Käytäntö on voimassa siihen asti, kunnes Limingan kunta saa päätökseen julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittelyn. Maksuista ja hulvesiviemäröinnin vastuista tiedotetaan asiakkaita, kunnes päätöksenteko asiassa valmistuu.

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2021 alkaen

 • Veden käyttömaksu 1,54 €/m³ alv 24%   (1,457 €/m³ v. 2020)
 • Jäteveden käyttömaksu 2,07 €/m³ alv 24%  (2,015 €/m³ v. 2020)
 • Veden litrahinta on 0,00361 € eli 0,36 senttiä
 • Lasillinen raikasta pohjavettä maksaa noin 0,0006 € eli 0,06 senttiä

PALVELUMAKSUT

Hinta työaikana 7-16 

Vesimittarin lukeminen

* 50,00 €/kpl

* 0,82 €/km

Venttiilin aukaisu / sulkeminen 62,00 €/kpl  ja huoltoauto 0,82 €/km

 • Liitostyö (max 1h), liitostyön tarkastusmaksu
  • 62,00 €/kpl
  • 0,82 €/km
 • Vesimittarin asennus 74,40 €/kpl
 • Vesi- ja viemärin asennustyöt, viemärin aukaisutyöt
  • 55,80 €/h
  • 0,82 €/km
 • Viemärin aukaisu huuhtelijalla
  • 62,00 €/kpl
  • 0,82 €/km

Pienin mahdollinen perusmaksu vuodessa on perushinnan suuruinen:

 • Vesijohtoon 9,24 €/kk
 • Jätevesiviemäriin 9,24 €/kk
 • Hulevesiviemäriin 10,33 €/kk

Työnjohto, valvonta, suunnittelu 86,80 €/h

Perusmaksujen laskutus alkaa mittarin asennuksesta tai kun vuosi on kulunut liittymissopimuksesta

Viivästysmaksu 5,00 €

Vesi- ja viemärinasennustyöt tehdään tuntityönä + muut kulut

Muut hinnat tarjouksen mukaan

Huoltoauton km-korvaus 0,82 €/km

Putkenlevityskärryn vuokra 80,00 €/vrk

Kiinteistön talojohdon koeponnistus  66,07 €/kpl

MUIDEN KIINTEISTÖJEN MAKSUT:

Liittymis- ja perusmaksut lasketaan seuraavan kaavan mukaan muille kuin omakoti- ja paritaloille:

(A x k) x €/m2, jossa

(A x k) = muunnettu kerrosala

A = rakennuksen kerrosala (EI liike ja teollisuusrak.)

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin

€/m2 = vesilaitoksen hinta muunnetulle kerrosalaneliölle.

Liittymismaksukertoimet:

> 500 m² omakoti- ja paritalo 5

Rivi-, erillis- ja asuinkerrostalo 5

Asuinliiketalo 4

Liike- ja teollisuusrakennus 1,5,  A = asemakaavan mukainen rakennusoikeus (k-m²)

Julkinen rakennus 3

Maatalousrakennukset, Hevostallit 4

Vapaa-ajan rakennus 9

Perusmaksukertoimet:

Rivitalo, asuinkerrostalo 5

Asuinliiketalo 5

Liikerakennus 4

Teollisuusrakennus 3

Julkinen rakennus 3

Maatalousrakennukset, Hevostallit 3

Vapaa-ajan rakennus 9

Erityiskuluttajien (esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus) ja laadultaan poikkeuksellista jätevettä tuottavien liittyjien osalta maksut määrätään tapauskohtaisesti.

HINTAESIMERKKI

Nelihenkinen perhe kuluttaa keskimäärin 160 m3 vettä vuodessa. Oletamme esimerkissä, että he asuvat omakotitalossa jonka kerrosala on välillä 100 – 200 m2.

Näin ollen veden vuotuiseksi hinnaksi muodostuu (ALV 24%):

Vesi 1,54 €/m3 x 160 m3 = 246,40 €
Jätevesi 2,07 €/m3 x 160 m3 = 331,20 €
Perusmaksu 221,76 €/vuosi
Yhteensä 799,36 €

Veden hinnaksi muodostuu verkoston kautta jaettuna ja myös pois vietynä 2,19 €/vrk.