Ohjeet

VESIMITTARIN LUKU

Vesimittari mittaa kiinteistön kulutuksen. Vesimittaria kannattaa seurata ainakin laskutuskuukauden lopussa ja verrata vesimittarin lukemaa vesilaskun arvioituun lukemaan. Samalla on hyvä tarkastella ettei mittari pyöri kun kiinteistön vesipisteet on suljettuna. Näin voidaan havaita mahdolliset putkistojen ja vesipisteiden vuodot.

Katso tästä esimerkkejä ilmoitettavista mittarilukemista »

Voit ilmoittaa mittarilukeman sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen laskutus@liminganvesihuolto.fi tai puhelimitse numeroon 044 3001 793.

PUMPPAAMON HOITO

Pumppaamo ja siitä lähtevät viemäriputket kiinteistölle päin ovat kiinteistön omaisuutta ja myös pumppaamon vuosittainen huolto kuuluu kiinteistön omistajalle. Pumppaamo vaatii vähintään kerran vuodessa tapahtuvan huollon. Alta löydät huolto-ohjeen, jonka avulla huolto voidaan suorittaa.

PUMPPAAMON HUOLTO-OHJEET

1. Vähintään kerran vuodessa tehtävä pumppaamon tyhjennys ja pesu:

  • Siirrä pumpun käyntikytkin I asentoon eli käsikäytölle n. 5 min ajaksi, jolloin pumppaamo tyhjentyy jätevedestä.
  • Katkaise pääkytkimestä virta ja aloita pumppaamon pesu.
  • Käynti- ja hälytysvippa on tärkeää puhdistaa siihen kertyvästä rasvakerroksesta, pesuvetenä olisi suositeltavaa käyttää lämmintä vettä.
  • Siirrä käyntikytkin takaisin II asentoon eli automaatille.

2. Tuntilaskijan kirjaus, voidaan näin seurata käyntikertojen määrää.

  • Pumpun käyntiaika on n. 5-30 h / vuodessa.
  • Käyntiaika on keskimäärin n. 0,5-1,0 h kuukaudessa.

3. Pumppauksessa tapahtuvan häiriön sattuessa:

Lämpörele laukeaa, jolloin syttyy kiinteistön sisällä sijaitsevassa ohjaustaulussa punainen valo tai soitinkello kytkeytyy päälle.

Lämpörele kuitataan kääntämällä keinukytkin asentoon I. Jos lämpörele laukeaa uudestaan niin ottakaa yhteys vesihuoltoon puh: 044-3001 790

Lämpöreleen laukeaminen aiheutuu yleensä pumpun tukkeutumisesta.

Pumpun ensimmäinen öljynvaihto on n. 300 käyttötunnin jälkeen ja seuraavat 1500 tunnin välein. (hydrauliikkaöljy esim. Mobil Flowrex 46, Shell Tellus Oil T46) Huolto- ja käyttöohje http://www.lining.fi/

Yht.tiedot:
Päivystys  puh: 044-3001 790
Pumpun toimittajalta myös lisätietoa osoitteesta: www.lining.fi

TALON SULKUVENTTIILI

Taloventtiili on normaalisti auki. Venttiilin sulku tapahtuu seuraavasti:

Kierrä avainta myötäpäivään niin kauan kunnes avain lukittuu, venttiili on tällöin kiinni.

Tarkista talon laitteet, että vesipaine on pois, avaa vesihanat ja valuta putket tyhjiksi.

Avaa venttiili kiertämällä avainta venttiilissä vastapäivään kunnes avain pysähtyy. Tämän jälkeen kierrä avainta puoli kierrosta myötäpäivään. Nyt venttiili on auki ja vesipaine on päällä.

Tarkista talojohdot ettei ole vesivuotoja ja avaa vesihana – veden pitäisi virrata hanasta.

HUOM! Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä ilman laitoksen lupaa.